Vi ger råd om energisnåla byggnader för framtiden

Med bred erfarenhet inom energi & miljöfrågor

Vill  du ha en energiberäkning enligt boverkets krav som dessutom är lättförståelig? 

Kvalitet

Vid tekniskt samråd hos kommunen krävs i normala fall en energiberäkning som visar husets energiåtgång.  

Trygghet

År 2020 ska EU:s medlemsstater se till alla nya hus som uppförs  är nära-nollenergibyggnader. Anpassa ditt hus för kommande krav.

Miljö

Genom att bygga energisnålt finns stora besparingar att göra på uppvärmningskostnader och utsläpp av växthusgaser.

Vill du att vi kontaktar dig?

Energiberäkning

För att husets angivna energianvändning ska avspegla verklig energiförbrukning ska den projekterade energiberäkningen verifieras inför slutbesked.
Under byggets gång kan husets klimatskal ändras. Fönster läggs till, flyttas eller tas bort. Isolermängden på vinden ökar eller minskar. Val av värmesystemet kanske inte är densamma som vid projektering, ventilationssystemet installeras med energiklass A istället för C etc.

Hur energiberäkningen ska verifieras ska anges i kontrollplanen. 

Våra övriga tjänster

U-värdesberäkning

En U-värdesberäkning kontrollerar att värmeisoleringen är god, vilket bidrar till en bra boendekomfort och låg energianvändning.

Verifiering genom mätning

Från den dag byggnaden tas i drift ska energianvändningen verifieras efter 12 månader senast 24 månader.

Verifiering genom  beräkning

Förändringar som har utförts under byggprocessen matas in och den teoretiska energiberäkningen korrigeras. Uppmätta luftflöden (OVK) och luftläckage genom klimatskalet från provtryckningen läggs in.

Verifiering med energideklaration

Energideklarationen är baserad på uppmätt energi från en 12-månadersperiod. Energideklarationen gäller i 10 år och behöver även göras vid försäljning av bostaden.
Kontaka oss för mer information:
  • Snabb leverans 
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Enligt rådande byggregler i BBR
  • Råd om hur huset kan bli ännu mer energieffektivt

Om oss

Vi är ett konsultföretag som arbetar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor. Våra kunder är både företag och privatpersoner.
Vi ställer hög kvalitét samt ett nära och personligt engagemang i vårt arbete

Energiberäkning-bbr
loading...

Vi hjälper er med energibehovsberäkningen


  • (max 50 MB)