Vi ger råd om energisnåla byggnader för framtiden

Med bred erfarenhet inom energi & miljöfrågor

Vill  du ha en energiberäkning enligt boverkets krav som dessutom är lättförståelig? 

Kvalitet

Vid tekniskt samråd hos kommunen krävs i normala fall en energiberäkning som visar husets energiåtgång.  

Trygghet

EU:s medlemsstater ska se till alla nya byggnader som uppförs är nära-nollenergibyggnader. Anpassa ditt hus för kommande krav.

Miljö

Genom att bygga ett energisnålt hus finns stora besparingar att göra på uppvärmningskostnader och utsläpp av växthusgaser.

Vill du att vi kontaktar dig?

Energiberäkning

För att husets angivna energianvändning ska avspegla verklig energiförbrukning ska den projekterade energiberäkningen verifieras(uppdateras) inför slutbesked.
Under byggets gång kan husets klimatskal ändras. Fönster läggs till, flyttas eller tas bort. Isolermängden på vinden ökar eller minskar. Val av värmesystemet kanske inte är densamma som vid projektering, ventilationssystemet installeras med energiklass A istället för C etc.

Hur energiberäkningen ska verifieras ska anges i kontrollplanen. 

Våra övriga tjänster som certifierad energiexpert

U-värdesberäkning

En U-värdesberäkning kontrollerar att värmeisoleringen är god, vilket bidrar till en bra boendekomfort och låg energianvändning.

Verifiering genom mätning

Från den dag byggnaden tas i drift ska energianvändningen verifieras efter 12 månader senast 24 månader.
Vanligtvis görs detta genom en energideklaration.

Verifiering genom  beräkning (vanligast)

Förändringar som har utförts under byggprocessen matas in och den teoretiska energiberäkningen korrigeras. Uppmätta luftflöden (OVK) och luftläckage genom klimatskalet från provtryckningen läggs in.

Kommunen kräver oftast att verifieringen sker genom en uppdaterad energiberäkning.

Verifiering med energideklaration

Energideklarationen är baserad på uppmätt energi från en 12-månadersperiod. Energideklarationen gäller i 10 år och behöver även göras vid försäljning av bostaden.

Verifiering genom provtryckning

Hur mycket luft som läcker genom klimatskärmen går att mäta genom en provtryckning - även kallad täthetsprovning.
Läcker det för mycket luft kring fönster, dörrar och anslutningar kommer byggnaden att förbruka mer än tillåtet.
Kontaka oss för mer information:
  • Snabb leverans 
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Enligt rådande byggregler i BBR
  • Råd om hur huset kan bli ännu mer energieffektivt
loading...

Vi hjälper er med energibehovsberäkningen

Kontakta oss så hjälper vi er


  • (max 50 MB)