Certifierad Energiexpert

Vi ger råd om energisnåla byggnader för framtiden!

Bred erfarenhet inom energi & miljöfrågor.

Certifierad Energiexpert

Vi ger råd om energisnåla byggnader för framtiden!

Bred erfarenhet inom energi & miljöfrågor.

Ska du bygga en villa, lokal eller ett flerbostadshus? Då behöver du redovisa att byggnaden uppfyller rådande energikrav.

En U-värdesberäkning kontrollerar att värmeisoleringen är god, vilket bidrar till en bra boendekomfort och låg energianvändning.

När en energibehovsberäkning upprättas är det viktigt att den genomförs av en person med rätt erfarenhet och kompetens.

Kvalitet

Vid tekniskt samråd hos kommunen krävs i normala fall en energiberäkning som visar husets energiåtgång. 

Trygghet

EU:s medlemsstater ska se till alla nya byggnader som uppförs är nära-nollenergibyggnader.
 
Anpassa ditt hus för kommande krav.

Miljö

Genom att bygga ett energisnålt hus finns stora besparingar att göra på uppvärmningskostnader och utsläpp av växthusgaser.

Verifiering genom mätning

Från den dag byggnaden tas i drift ska energianvändningen verifieras efter 12 månader senast 24 månader.
 
Vanligtvis görs detta genom en energideklaration.

Verifiering genom beräkning (vanligast)

Förändringar som har utförts under byggprocessen matas in och den teoretiska energiberäkningen korrigeras. Uppmätta luftflöden (OVK) och luftläckage genom klimatskalet från provtryckningen läggs in.
 
Kommunen kräver oftast att verifieringen sker genom en uppdaterad energiberäkning.

Verifiering med energideklaration

Energideklarationen är baserad på uppmätt energi från en 12-månadersperiod. Energideklarationen gäller i 10 år och behöver även göras vid försäljning av bostaden.

Verifiering genom provtryckning

Hur mycket luft som läcker genom klimatskärmen går att mäta genom en provtryckning – även kallad täthetsprovning.
 
Läcker det för mycket luft kring fönster, dörrar och anslutningar kommer byggnaden att förbruka mer energi än tillåtet.