Energiberäkning

Ska du bygga en villa, lokal eller ett flerbostadshus? Då behöver du redovisa att byggnaden uppfyller rådande energikrav.

Energiberäkningar - En nödvändighet för bygglov och slutbesked

I Sverige och Europa ställs det allt högre krav på energiförbrukning och värmeisolering för byggnader, vilket innebär förändrade energikrav.

Inför bygglov måste energianvändningen för huset beräknas och verifieras efter byggnadens färdigställande.

U-Värdesberäkning

U-värdesberäkning utgör grunden för energiberäkningen. Genom att ta hänsyn till utomhustemperaturen för orten, ventilationstyp och värmesystem kan byggnadens energiförbrukning simuleras och uttryckas i kilowattimmar (kWh).

Låg energiförbrukning ger rabatt på boränta

Det finns minimumkrav för hur mycket energi en byggnad får förbruka enligt direktiv från EU. Boverket fastställer sedan ytterligare nationella krav för att uppfylla fastställda utsläppsmål.
 
Kraven för nybyggnader brukar skärpas med nya byggnadsregler. Energiklassningen av byggnader styrs av dessa strängare krav och kan resultera i att en byggnad som ursprungligen hade energiklass A hamnar på energiklass C efter några år, eftersom skalan förnyas över tid.
 
För att uppnå låg energiförbrukning krävs en välisolerad klimatskal, tät lufttäthet samt återvinning av frånluft. Dessutom behövs energisnåla ventilationsfläktar och hög verkningsgrad på värmesystemet.
 
En annan fördel med en byggnad med låg energiförbrukning är att byggnader klassade som energiklass A eller B kan erhålla ett så kallat ”grönt bolån” från de flesta banker, vilket innebär en viss rabatt på boräntan.”

Energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler BBR 29

Energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler BBR 29. Ska du bygga en tillbyggnad eller en nybyggnation krävs sannolikt en kontroll mot energikraven genom en teoretisk beräkning.

Så fort vi får indata till energiberäkningen kan vi påbörja simuleringar på byggnaden. Rapporten blir sedan en handling som tas med till tekniska samrådet samt lämnas in för bygglovet.

Underlag för att upprätta energiberäkningen är:

  • Bygglovsritningar
  • Husets placering och ort
  • Uw-värden(hela konstruktionen) på fönster och dörrar inklusive karm och båge
  • Typ av uppvärmningssystem
  • Typ av ventilationssystem
  • Installerat effekt kWp Solceller
  • Önskemål på värmesystem och ventilationssystem
  • Värmedistribution
  • Fastighetsbeteckning och husets ort
  • U-värden på fönster och dörrar