Certifierad energiexpert

När en energibehovsberäkning upprättas är det viktigt att den genomförs av en person med rätt erfarenhet och kompetens. Att anlita en certifierad energiexpert kan vara ett bra sätt att säkerställa att beräkningen utförs på ett korrekt sätt.

Fördelarna med att anlita en certifierad energiexpert

Genom att välja en certifierad energiexpert vet du att personen har en gedigen utbildning och erfarenhet inom området.

Vad är en Cerifierad Energiexpert?

En certifierad energiexpert har sakkunskap inom energiområdet genom en högskole- eller yrkeshögskoleutbildning eller dylikt. Personen ska också ha minst 5 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Det finns två typer av kvalificering: normal för enklare byggnader och kvalificerad för komplexa byggnader.

Vid utförande av energideklarationer och en verifierad energiberäkning är det krav på att den utförs av en person som är certifierad energiexpert.