Verifierad Energiberäkning

Verifiering ska visa att byggnaden klarar energikraven i den färdiga byggnaden.

Säkerställ att din byggnad uppfyller energikraven

En verifierad energiberäkning är viktig för att säkerställa att en färdigställd byggnad uppfyller energikraven. Vilka installationer och isoleringstjocklekar byggnaden ska ha är inte alltid bestämda inför bygglovet.

Därför krävs en uppdatering av energiberäkningen under byggprocessen. När bygget är färdigställt ska en verifierad energiberäkning skickas in till kommunen för att erhålla slutbesked. Verifieringen ska då visa att byggnaden klarar energikraven i den färdiga byggnaden.

Om fönsterytor ska ökas, frånluftsvärmepump användas istället för bergvärmepump, eller F-ventilation användas istället för FTX-ventilation, är det viktigt att det kontrolleras i ett tidigt skede så att energiberäkningen fortfarande håller måttet och kilowattimmarna inte skenar iväg.

Viktiga parametrar att mäta

Parametrar som går att mäta och vanligtvis uppdateras i den verifierade energiberäkningen är OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt täthetsprovning (provtryckning) av klimatskalet.

Underlag för en verifierad energiberäkning:

  • Energiberäkning från bygglovet
  • Eventuella nya ritningar
  • Uw-värden (hela konstruktionen) på fönster och dörrar inklusive karm och båge på de installerade fönstren
  • Installerat uppvärmningssystem med modellbeteckning
  • Installerat ventilationssystem med modellbeteckning
  • Installerad effekt kWp för solceller