Energiberäkning

Energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler BBR 29. Ska du bygga en tillbyggnad eller en nybyggnation krävs sannolikt en energikontroll av ditt hus genom en teoretisk beräkning.
 
Så fort vi får indata till energiberäkningen kan vi påbörja simuleringar på byggnaden. Rapporten blir sedan en handling som tas med till tekniska samrådet samt lämnas in för bygglovet.

Indata till energiberäkning:

För att kunna upprätta en energiberäkning krävs:

  • Bygglovsritningar
  • Önskemål på värmesystem och ventilationssystem
  • Värmedistribution
  • Fastighetsbeteckning och husets ort
  • U-värden på fönster och dörrar

Bakgrund:

I de förändrade energikraven i Sverige och Europa ställs
större krav på byggnaders energiåtgång och värmeisolering. Energianvändningen på huset ska beräknas inför bygglov och verifieras med beräkning när huset är färdigställt.