Energiberäkning

Energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler BBR 28. Ska du bygga en tillbyggnad eller en nybyggnation då krävs sannolikt energikontroll av ditt hus genom en teoretisk beräkning.
 
Så fort vi får indata till energiberäkningen så kan vi påbörja simuleringar på ditt hus.

Indata till energiberäkning:

För att kunna upprätta en energiberäkning krävs:

  • Bygglovsritningar
  • Önskemål på värmesystem och ventilationssystem
  • Värmedistribution
  • Fastighetsbeteckning och husets ort
  • U-värden på fönster och dörrar

Bakgrund:

I de förändrade energikraven i Sverige och Europa ställs
större krav på byggnaders energiåtgång och värmeisolering. Energianvändningen på huset ska beräknas inför bygglov och verifieras med beräkning när huset är färdigställt.