Certifierad energiexpert

När en energibehovsberäkning upprättas är det viktigt att den genomförs av en person med rätt erfarenhet och kompetens. Genom att välja en certifierad energiexpert vet du att personen har en en gedigen utbildning och erfarenhet inom området. 

Krav som ställs på en certifierad energiexpert är bland annat:

Sakkunskap inom energiområdet genom en högskole- eller yrkeshögskoleutbildning eller dylikt.

5 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Det finns två typer av kvalificering normal för enklare byggnader och kvalificerad för komplexa byggnader. 

Vid utförande av energideklarationer och en verifierad energiberäkning är det krav på den utföras av en person som är certifierad energiexpert.