Energiberäkning

Ska du bygga en villa, lokal eller ett flerbostadshus? Då behöver du redovisa att byggnaden uppfyller rådande energikrav.

U-värdesberäkningen är grunden i energiberäkningen - genom att ta reda på normalårstemperaturen utomhus på orten, ventilationstyp och värmesystem går det att simulera byggnadens energianvändning uttryck i kilowattimmar (kWh). 

Minimumkrav hur mycket energi en byggnad får förbruka styrs av direktiv från EU, boverket sätter sedan kompletterande nationella krav för att uppsatta utsläppsmål uppfylls. 

Nybyggnadskraven skärps vanligtvis med nya byggnadsregler. Energiklassningen på byggnader styrs sedan av de skärpa kraven. En byggnad med energiklass A kanske  hamnar på energiklass C om ett par år eftersom att det är en skala som förnyas.

Förutom ett välisolerat klimatskal och lufttätt hus som bidrar med en god inomhusmiljö krävs återvinning på frånluften, och energisnåla ventilationsfläktar.

En annan fördel med en byggnad med låg energiförbrukning är att  byggnader som har energiklass A eller B får ett så kallat "grönt bolån" från de flesta bankerna - det vill säga en viss rabatt på boränta.

Hör av dig till oss för pris.

Underlag för att upprätta energiberäkningen är:
  • Bygglovsritningar
  • Husets placering och ort
  • Uw-värden(hela konstruktionen) på fönster och dörrar inklusive karm och båge
  • Typ av uppvärmningssystem
  • Typ av ventilationssystem
  •  Installerat effekt kWp Solceller