Verifierad Energiberäkning

Vilka installationer och isolertjocklekar byggnaden ska ha är inte alltid bestämd inför bygglovet. Därför krävs en uppdatering av energiberäkningen under byggprocessen. När bygget är färdigställd ska slutligen en verifierad energiberäkning skickas in till kommunen för att erhålla slutbesked.

Verifiering ska då visa att byggnaden klarar energikraven i den färdiga byggnaden.

Parameterar som går att mäta och vanligtvis uppdateras i den verifierade energiberäkningen är - OVK(obligatorisk ventilationskontroll) samt täthetsprovning(provtryckning) av klimatskalet.

Ska fönsterytor ökas, frånluftsvärmepump användas istället för bergvärmepump, F-ventilation användas iställer för FTX-ventilation - då är det viktigt att det kontrolleras i ett tidigt skede så att energiberäkningen fortfarande håller måttet och kilowattimmarna inte skenar iväg. Underlag för att verifiera energiberäkningen är:
  • Energiberäkning från bygglovet
  • Eventuella nya ritningar
  • Uw-värden(hela konstruktionen) på fönster och dörrar inklusive karm och båge på de installerade fönstren
  • Installerat uppvärmningssystem med modellbeteckning
  • Installerat ventilationssystem med modellbeteckning
  • Installerat effekt kWp Solceller